Dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

PCPR

Zgodnie z art. 130 § 2 K.p oraz zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie z dnia 24 listopada 2021 roku, dzień 7 stycznia 2022 roku został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w zamian za święto 1 stycznia 2022 roku, przypadające w dniu wolnym od pracy.