Dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W dniu 19 lipca 2021 r. Powiat Łukowski podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie umowę o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem  osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Realizacją Programu w Powiecie Łukowskim zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

W ramach powyższego Programu pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 309 981,93 zł na realizację następujących projektów :

  1. „Gmina bez barier”- dobudowa zewnętrznej windy w budynku urzędu gminy. Realizatorem projektu jest Gmina Serokomla. Koszt całkowity projektu 201 807,30 zł w tym: 131 175,30 zł udział własny, 70 632 zł środki PFRON.
  2. „Likwidacja barier w urzędzie Gminy Stanin”- dobudowa zewnętrznej windy w budynku urzędu gminy. Realizatorem projektu jest Gmina Stanin. Koszt całkowity projektu 255 285,53 zł w tym: 165 935,60 zł udział własny; 89 349,93 zł środki PFRON.
  3. „Urząd bez barier”- dobudowa zewnętrznej windy do budynku urzędu miasta i gminy oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarnego. Realizatorem projektu jest Gmina Stoczek Łukowski w porozumieniu z Miastem Stoczek Łukowski. Koszt całkowity projektu 681 507,52 zł w tym: 531 507,52 zł udział własny; 150 000 zł środki PFRON.

 

W poprzednim roku dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” jako pierwsza z gmin powiatu łukowskiego otrzymała Gmina Wojcieszków. Realizowano dwa zadania:

  1. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Wojcieszków, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Wojcieszków o windę dla osób niepełnosprawnych”. Koszt całkowity projektu 189 824,21 zł w tym: 123 385,74 zł udział własny; 66 438,47 zł środki PFRON.
  2. Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Koszt całkowity projektu 613 770 zł w tym: 393 770 zł udział własny, 220 000 zł środki PFRON.