Informacja

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Sprawiedliwości nt. akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” …

INFORMACJA O ZORGANIZOWANEJ GRUPIE WSPARCIA

W dniu 13 lutego 2016 roku w siedzibie PCPR w Łukowie przy ul. Broniewskiego 20/26 w godz. 10:00 – 12:00 odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

INFORMACJA O SZKOLENIU DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w dniu 30.01.2016r. zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze.  W spotkaniu uczestniczyło 14 rodzin z czego jedna rodzina to kandydaci na rodzinę zastępczą spokrewnioną.

Mikołajki 2015

Tradycyjnie jak co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia dzieci z rodzin zastępczych będące w wieku szkolnym (przedszkole i szkoła podstawowa) otrzymały prezenty od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Informacja o zorganizowanej grupie wsparcia

W dniu 28 listopada 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul Piłsudskiego 17 w godz. 12:00- 14:00 odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi.  Tematem analizowanym podczas posiedzenia była

Spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 08 sierpnia 2015r. odbędzie się w tutejszym Centrum spotkanie Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych. Na spotkanie zapraszamy wszystkie chętne rodziny, które chcą się podzielić swoimi doświadczeniami oraz przeżyciami w związku z pełnieniem funkcji

Informacja o zorganizowanym szkoleniu

W dniu 13.06.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych, które miało na celu podnoszenie kwalifikacji rodziców zastępczych, a głównym tematem było uświadomienie skuteczności chwalenia dzieci, pokazania prawidłowego komunikatu pochwały i różnicy

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Zarządzenie Dyrektora PCPR

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Aktywny Samorząd 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”: