Komunikat

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi

Komunikat

Informujemy, że Fundacja „Sokrates” w ramach zadania zleconego przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt, którego celem jest opracowanie i wydanie publikacji informatycznej na nośniku elektronicznym w formie strony internetowej promującej

Harmonogram grup wsparcia dla rodzin zastępczych w 2017 roku:

– 17 lutego 2017 r. (piątek) godz. 10.00 – grupa wsparcia dla rodziców zastępczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III) – 16 marca 2017 r. (czwartek) godz. 10.00 – grupa wsparcia dla rodziców zastępczych dzieci

Komunikat dot. proj. Aktywny Samorząd

MODUŁ II Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2016/2017 mogą już składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na ul. Broniewskiego 20/26,

Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”: 1. w formie elektronicznej na adres pcprluk@wp.pl do dnia 24.02.2017 r., 2. w formie papierowej do dnia 28.02.2017

Uwaga studenci !!!

Zmiany w programie „Aktywny Samorząd 2016″.

KOMUNIKAT dotyczący dodatku wychowawczego przysługującego rodzinie zastępczej

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH W 2016r.

Uprzejmie informujemy rodziny zastępcze z Powiatu Łukowskiego o terminach organizowanych grup wsparcia, które będą odbywały się w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie w Sali nr 214 ( I piętro ) przy ul. Broniewskiego 20/26.

Ogłoszenie Starosty Łukowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.44c ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2011 Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki,

INFORMACJA O KOSZCIE UTRZYMANIA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W 2016 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, że 23.02.2016 r. zostało opublikowane Zarządzenie Starosty Łukowskiego w sprawie ustalenia w roku 2016 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej