Spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 08 sierpnia 2015r. odbędzie się w tutejszym Centrum spotkanie Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych. Na spotkanie zapraszamy wszystkie chętne rodziny, które chcą się podzielić swoimi doświadczeniami oraz przeżyciami w związku z pełnieniem funkcji

Informacja o zorganizowanym szkoleniu

W dniu 13.06.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych, które miało na celu podnoszenie kwalifikacji rodziców zastępczych, a głównym tematem było uświadomienie skuteczności chwalenia dzieci, pokazania prawidłowego komunikatu pochwały i różnicy

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Zarządzenie Dyrektora PCPR

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Aktywny Samorząd 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”: