Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Zarządzenie Dyrektora PCPR

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Aktywny Samorząd 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”: