KOMUNIKAT dotyczący dodatku wychowawczego przysługującego rodzinie zastępczej

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH W 2016r.

Uprzejmie informujemy rodziny zastępcze z Powiatu Łukowskiego o terminach organizowanych grup wsparcia, które będą odbywały się w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie w Sali nr 214 ( I piętro ) przy ul. Broniewskiego 20/26.

Ogłoszenie Starosty Łukowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.44c ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2011 Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki,

INFORMACJA O KOSZCIE UTRZYMANIA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W 2016 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, że 23.02.2016 r. zostało opublikowane Zarządzenie Starosty Łukowskiego w sprawie ustalenia w roku 2016 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

Uwaga! Zmiana terminów w programie Aktywny Samorząd!

Moduł I W związku z wydłużającą się procedurą opracowywania szczegółowych zasad oraz formularzy wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd zmianie ulega termin przyjmowania wniosków w Module I.

Aktywny Samorząd 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje o terminie naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Terminy naboru wniosków:

Informacja

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Sprawiedliwości nt. akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” …

INFORMACJA O ZORGANIZOWANEJ GRUPIE WSPARCIA

W dniu 13 lutego 2016 roku w siedzibie PCPR w Łukowie przy ul. Broniewskiego 20/26 w godz. 10:00 – 12:00 odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

INFORMACJA O SZKOLENIU DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w dniu 30.01.2016r. zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze.  W spotkaniu uczestniczyło 14 rodzin z czego jedna rodzina to kandydaci na rodzinę zastępczą spokrewnioną.