Pożegnanie Ś.P. Lecha Dębczaka

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Lecha Dębczaka

Wieloletniego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie

Był serdecznym, wyrozumiałym i życzliwym przełożonym, otwartym na potrzeby innych ludzi.

   

Wyrazy głębokiego współczucia pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim

składają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.