aktualności

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnienia ankiety badawczej on-line. Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym […]