16 dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć

25.11.2021 – 10.12.2021

16 dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć

 W 2021 roku przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 DNI AKCJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.

Daty pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada) a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia), mają na celu podkreślenie związku  między przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka, a także położenie nacisku na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka.

W Polsce ogólnokrajową Kampanię koordynuje fundacja Autonomia. Rokrocznie w kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji ze 180 krajów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Kampanii: www.kampania16dni.pl